Hp Accredited Technical Associate

HP ACCREDITED TECHNICAL ASSOCIATE

Günümüz iş dünyasında, işverenler iş hedeflerini teknoloji stratejilerine ve uç uça (sıra-ile) çözümlere dönüştürmeleri için BT uzmanlığına ihtiyaç duyarlar. HP Akredite Teknik Associate (HP ATA) sertifikası, basit kavramlar ve ürün bilgisinin ötesine giden, eğitim yazılımı, aktif katılımlı laboratuvarlar, uygulama testleri ve sertifika sınavları dahil olmak üzere tam bir öğrenme imkanı sağlar.

HP ATA sertifikası, akademik toplum için tasarlanan endüstrinin ilk architect-level ‘mimar-seviye’ sertifikayı sağlar. Gerçek dünyadaki becerileri doğrular ve öğrencileri küçük ve orta ölçekli iş ortamlarında istihdam edilmeleri için hazırlar

HP ATA Sertifikasının Amaçları

HP ATA programı dört adet sertifikadan oluşur. Bu sertifikalar küçük ve orta ölçekli iş ortamları için iş  çözümlerini tasarlamaya ve dağıtmaya yarayan BT becerilerini sağlar.

HP ATA-Bulut

Cloud(Bulut) Çözümlerinin tasarımı ve dağıtımı

 • Müşteri ihtiyaçlarına göre yerinde, ağa bağlanmış ve bulut tabanlı çözümleri içeren uç-uça BT çözümleri tasarlar
 • Endüstri-standard bulutu, sanallaştırma teknolojileri ve onların müşteri ihtiyaçları üzerindeki etkilerini belirler ve tanımlar
 • Uç-uca BT çözümlerini yükler ve yapılandırır.
 • Uç-uca BT çözümlerini uygular ve yönetir.

HP ATA-Bağlantılı Cihazlar

Bağlantılı Cihaz Çözümlerinin Tasarımı ve Dağıtımı

 • Müşteri ihtiyaçlarına göre PCler, tabletler ve mobil internet istemcilerini kapsayarak bağlantılı istemci çözümü olan çoklu bir cihaz tasarlar.
 • Bağlantılı istemci çözümlerini yükler ve yapılandırır.
 • Bağlantılı istemci çözümlerini yönetir ve sorun giderir.

HP ATA- Ağlar

Ağ Çözümlerinin tasarımı ve dağıtımı

 • Müşteri ihtiyaçlarına göre bir kablolu ve kablosuz ağ çözümünü tasarlar.
 • Kablolu ve kablosuz olan ağ çözümlerini yükler ve yapılandırır.
 • İdari, operasyonel ve ağ yönetimi görevlerini gerçekleştirir.

HP ATA- Sunucular ve Depolama

Sunucu ve Depolama Çözümlerinin tasarımı ve dağıtımı

 • Müşteri ihtiyaçlarına göre bir sunucu ve depolama çözümü tasarlar.
 • HP ve endüstri-standardı sunucusu ve depolama çözümlerini planlar ve tasarlar.
 • OS (İşletim Sistemi) sunucusu  ve yönetim yazılımı dahil olmak üzere HP ve endüstri-standardı sunucusu ve depolama çözümlerini yükler ve yapılandırır.