Bu levelde ESL i öğreneceksin. İkinci dil olarak ıngilizce iletişim için gereken temel bilgileri ve yetenekleri verecek. Levelin sonunda kişisel bilgilerini, selamlaşmayı, birşeyleri tanımlamayı, ıngilizce yazmayı ve okumayı ve temel dinleme yeteneklerini elde edeceksin.